EKONOMİNİN PSİKOLOJİSİ

Ekonomi terim anlamı olarak, bir toplumun yaşamını sürdürebilmek için gerçekleştirdiği üretme ve bunları bölüşmeden doğan eylemleri kapsar. Psikolojiyi ise, insanın zihinsel davranışsal ve ilişkisel süreçlerini inceleyen bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Görüldüğü üzere ikisinin de temelinde insan yatmaktadır. Bunlara ek olarak ekonomik psikolojiyi örnek verebiliriz.
Ekonomik psikoloji, insanın ekonomik hayatta yapmış olduğu davranışları ve bunlara nasıl tepki verdiğini görmemizi sağlar.
Bu bağlamda günümüz ekonomisine bakıldığında; enflasyon artışı ve faiz oranlarının artışı gibi durumlardan kaynaklı insan psikolojisi etkilenmektedir. 
En büyük örneklerinden biri de günümüzde insan sağlığının bozulmasıdır diyebiliriz. Ekonomik eksiklikler insan refahını ve mutluluğunu eksi yönde etkilemektedir. Günümüzde insanların yaşam kalitesinin düştüğünü de görmekteyiz.  İnsanlar temel yaşamsal faaliyetlerini karşılayamıyor, sosyalleşme isteklerini söylemiyorum bile…
Bunun etkenleri yine yönetimde bulunan saygıdeğer büyüklerimizdir.
Bunun üzerine değinebileceğim birçok örnek var ama bir kaçına bakalım isterseniz;
Mesela eğitim düzeyinin düşmesi, intihar vakaları, boşanma oranlarının artışı, işsizlik oranının artışı ile birlikte çocuklu ailelerin azalışı gibi faktörleri sayabilirim.
Tüm bunları göz önüne aldığımızda ekonomi ve psikoloji iç içe geçmiş durumdadır. Ekonomi sağlığı, sağlık da insanı etkiler.

Bu bağlamda iki etkenin de iyileşmesi yine saygıdeğer büyüklerimize bağlıdır…